Now showing items 1-1 of 1

    • Tăng cường công tác huy động vốn tại Quỹ Tiết Kiệm TechcoKBank Ngã Sáu 

      Nguyễn Thị Thanh Hương; Nguyễn, Thị Thanh Hương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
      Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận chia thành 3 chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động vốn của Ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn tại Quỹ Tiết Kiệm ...