Now showing items 1-1 of 1

    • Chặng đường chiến công 

      Lê Lựu; Văn nghĩa; Thu Hường (Hải Phòng, 1974)
      Ghi chép lại những chiến công trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của quân và dân thành phố Hải Phòng.