Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu về JQsuery – UI – Bootstrap và ứng dụng 

      Văn, Thành Lộc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Bootstrap là một trong những dự án ra mắt năm 2011 và được sử dụng thường xuyên làm cơ sở cho chiều dự án web-based. Tuy nhiên, khi sử dụng để thiết kế giao diện người dùng cho các dự án có nảy sinh một số vấn đề sau: Thứ ...