Now showing items 1-1 of 1

    • Tuổi trẻ Kiến Thụy một thời oanh liệt 

      Vân Nam; Nguyễn, Công Hòa; Kim Toàn (Hải Phòng, 2005)
      Tập hợp các bài viết chuyện kể, lời phát biểu, tư liệu, ảnh...của nhiều tác giả, hầu hết là cán bộ lãnh đạo Đoàn Thanh niên huyện các thời kỳ cùng một số cán bộ làm công tác tư tưởng.