Now showing items 1-1 of 1

    • Du lịch Hải Phòng 

      Sở du lịch Hải Phòng (Hải Phòng, 2006)
      Giới thiệu những điểm du lịch chủ yếu của Hải Phòng về di tích lịch sử, di tích văn hoá và các điểm nghỉ mát nổi tiếng.