Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm ứng dụng PLC 

      Mai, Chung Đức (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Ngày nay, trước những sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật việc áp dụng khoa học công nghệ vào trong thực tế sản xuất đang được phát triển rộng rãi về mặt quy mô lẫn chất lượng. Trong đó ngành tự động hóa chiếm ...