Now showing items 1-20 of 35

  • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học giúp sinh viên hiểu và vận dụng được kiến thức về: Các khái niệm cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Các cấu trúc dữ liệu được dùng để biểu diễn dữ liệu trên máy tính, vận dụng nó cho việc biểu diễn dữ liệu ...
  • Cấu trúc máy tính 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên kiến thức chung về phần cứng máy tính điện tử, trong đó phần cơ bản là bộ vi xử lý, hiểu được bản chất vật lý của các quá trình xảy ra bên trong của máy tính điện tử, ngoài ra còn quan tâm đến các thiết bị ngoại ...
  • Chương trình dịch 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp sinh viên nắm vững nguyên lý ngôn ngữ lập trình
  • Cơ sở dữ liệu 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về CSDL quan hệ, CSDL phân tán, CSDL hướng đối tượng. Phương pháp thiết kế CSDL quan hệ và sử dụng được hệ quản trị CSDL để tạo CSDL quan hệ tr ên máy tính. Kỹ năng: Thiết kế được ...
  • Ghép nối máy tính 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp sinh viên hiểu được một số chuẩn giao tiếp giữa thiết bị ngoại vi và máy tính. Từ đó có thể xây dựng các modul kết nối đơn giản để điều khiển thiết bị ngoại vi. Ngoài ra còn thông qua các chu ẩn kết nối đó có thể xây ...
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về hệ quản trị CSDL SQL Server, cách cài đặt, thiết lập cấu hình để thực thi. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo SQL Server để từ đó: tạo CSDL quan hệ tr ên máy tính để lưu trữ được dữ ...
  • Kỹ nghệ phần mềm 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng và phát triển một hệ thống phần mềm thực tế. Bao gồm: Những kiến thức về đặc tả một hệ thống thực
  • Lập trình C for Windows 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp các kiến thức về nguyên lý lập trình ngôn ngữ C trên môi trường Windows. Học viên nắm được cách khai thác các hàm, đối tượng và các tài nguyên mà hệ điều hành Windows cung cấp cho người lập trình.
  • Lập trình hướng đối tượng 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên một số khái niệm và kiến thức cơ bản về phương pháp lập trình hướng đối tượng. Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy lập trình giải các bài toán kỹ thuật theo phương pháp lập trình hướng ...
  • Lập trình Matlab 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này giúp sinh viên nắm được kỹ năng lập trình bằng Matlab để giải các bài toán khoa học kỹ thuật đặc biệt là các bài toán xử lý các dữ liệu dưới dạng ma trận, đồ thị, giải các bài toán về xử lý tín hiệu số, xử lý ...
  • Lập trình mạng 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học gồm 4 chương bao gồm các nội dung: Kiến thức cơ bản về ứng dụng mạng và các giao thức
  • Lập trình ứng dụng cho Mobile 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp các kiến thức tổng quan về cấu trúc và kiến trúc của các thiết bị di động, tiếp cận môi trường và ngôn ngữ lập trình xây dựng các chương trình ứng dụng thi hành trên hệ điều hành Window Mobile được cài đặt trên ...
  • Lập trình Web 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp sinh viên nắm được một số kiến thức cơ bản về web tĩnh, web động, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML, ngôn ngữ kịch bản DHTML, ngôn ngữ lập trình web động PHP.
  • Logic toán 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Hình thành tư duy trong cách tiếp cận vấn đề về toán trong lĩnh vực tin học, nắm được khả năng lập luận. Kỹ năng: Có kỹ năng lập trình logic.
  • Lý thuyết đồ thị 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này giúp sinh viên nắm được cấu trúc dữ liệu đồ thị, các khái niệm cơ bản và các bài toán trong tin học liên quan đến đồ thị.
  • Mạng máy tính 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học gồm 5 chương bao gồm các nội dung: Ứng dụng của mạng thông tin máy tính, một số giao thức truyền số liệu trong truyền thông mạng máy tính, mạng cục bộ LAN, mạng diện rộng WAN, mạng Internet và một số dịch vụ thông ...
  • .Net Framework và C# 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp cho sinh viên nắm được nguyên lý hoạt động của các phần mềm trong Windows. Nắm phương pháp xây dựng phần mềm dựa vào thành phần cơ bản trong .Net. Sử dụng Visual Studio và ngôn ngữ lập trình C# đồng thời ...
  • Ngôn ngữ lập trình C 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trình bày các khái niệm về lập tr ình trong ngôn ngữ lập trình C: biến, hằng, hàm... Các câu lệnh đơn giản, lệnh điều kiện, lệnh lặp. Các khái niệm cơ bản của thuật toán và cách xây dựng thuật toán. Tổng hợp các kiến thức ...
  • Ngôn ngữ lập trình C nâng cao 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học gồm: Dữ liệu kiểu con trỏ: sử dụng các biến con trỏ kết hợp với các kiểu dữ liệu khác, tạo ra các biến động và liên kết chúng thành các danh sách. Dữ liệu kiểu tệp: Tạo ra các tệp dữ liệu và đọc/ ghi trên ...
  • Ngôn ngữ lập trình Java 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinhviên những khái niệm cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình Java, lập chương trình máy tính theo phương pháp Hướng đối tượng, so sánh ưu và nhược điểm của Java với một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng ...