Now showing items 1-1 of 1

    • Tập bài hát thiếu niên Hải Phòng 

      Hà Giang; Trọng Vinh; Ngọc Hải (Sở Văn hoá Thông tin, 1979)
      Tập ca khúc với những bài viết cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng Hải Phòng nhân dịp quốc tế thiếu nhi năm 1979.