Now showing items 1-1 of 1

    • Xây dựng mô hình bãi gửi xe tự động 

      Hà, Duy Hải (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
      Đồ án tập trung đi sâu vào công việc chính là sử dụng ngôn ngữ lệnh, lập trình cho bộ PLC SIMATIC S7-200 của hãng SIEMENS (Đức) để điều khiển cho cửa tự động của gara ô tô.