Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế và xây dựng bộ nguồn liên tục UPS 5kW - 110V 

      Giang, Thanh Nam (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Đề tài nghiên cứu gồm những nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu chung về bộ nguồn liên tục UPS. Chương 2: Tính toán và lựa chọn bộ ắc quy cho nguồn UPS. Chương 3: Tính toán và lựa chọn mạch chỉnh lưu. Chương 4: Tính toán ...