Now showing items 1-1 of 1

    • Người con gái An Biên 

      Giang, Hà Vỵ; Viết Linh (Hải Phòng, 1986)
      Dựa theo truyền thuyết kể về chuyện Lê Chân cùng dân làng An Biên Trang chống quân xâm lược phong kiến phương Bắc.