Now showing items 1-1 of 1

    • Một chuyến du hành đến đàng ngoài năm 1688 

      Dampier, William (Thế giới, 2007)
      Ghi lại những mô tả và nhận xét của tác giả về điều kiện tự nhiên văn hóa, phong tục, tôn giáo...của đàng ngoài Việt Nam thế kỷ XVII, hành trình của W. Dampier với chuyến du hành đến đàng ngoài năm 1688.