Now showing items 1-1 of 1

    • Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Thanh (1945-1995) 

      Ban chấp hành Đảng bộ xã Tiên Thanh (Hải Phòng, 2000)
      Giới thiệu mảnh đất, con người, sự ra đời và quá trình phát triển lịch sử của Đảng bộ xã Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng giai đoạn 1945-1995.