Now showing items 1-1 of 1

    • Chỉnh trang mặt đứng truyến phố Trần Nguyên Hãn - Thành phố Hải Phòng 

      Bế, Thị Lằm (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Mục đích của đề tài nhằm: Rà soát quy hoạch và giải pháp mở rộng lòng đường, hè đường phù hợp với điều kiện thực tế. Quy định cụ thể về tổ chức không gian kiến trúc - cảnh quan kiến trúc hai bên trục đường. Nghiên cứu để ...