Now showing items 1-1 of 1

    • Phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của màn hình LCD Monitor 

      An, Văn Thùy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Đồ án tìm hiểu về nguyên lý màn hình tinh thể lỏng, tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD nói chung và màn hình cho điện thoại nói riêng, thực chất màn hình LCD của điện thoại và của màn hình máy tính ...