Now showing items 4164-4183 of 6006

  • Reading and writing numerals in English 

   Nguyễn, Thị Thu Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   The study is divided into three main parts of which the second one is the most important part. Part one is introduction that gives out the rationale for choosing the topic of this study, pointing out the aim, scope as well ...
  • Recueil general de la lesgislation et de la resglementation de l' Indochine 

   Unknown author (Paris, 1925)
   Những văn bản pháp luật của Đông Dương, văn bản về thành phố Hải Phòng trong những năm 1888 về thành lập thành phố.
  • Republique francaise ville de HaiPhong, 1887 

   Unknown author (1887)
   Tập hợp các văn bản pháp luật của Đông Dương, văn bản về thành phố Hải Phòng trong những năm 1888 về thành lập thành phố.
  • Request in communication at offices 

   Trần, Thị Hậu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Studying commonly use of request forms in English and Vietnamese in communication at the office. Indicating some failures in communication at the foreign offices caused by misunderstanding or misusing the request forms.
  • A research on English inversion and difficulties encountered by English majors of Hai Phong Private University 

   Trần, Thị Hồng Hạnh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   This study is conducted to help English majors of Hai Phong private university understand inversion more clearly. Further more it is hoped that students learn how to use inversion phenomenon.
  • The role of sentence stress in enhancing english speaking competence of HPU english majors 

   Vũ, Thị Hoa (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Being aware of the fact that sentence stress is an extremely difficult topic and merely well-understood by English learners in general and English majors in particular who put the wrong stress in a sentence. Giving the ...
  • The roles of some hand gestures as aspects of non-verbal communication used in business setting 

   Bùi, Trung Kiên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
   The study is divided into three main parts: The first part is the introduction which combines the reasons for choosing the topic, the aims of the study, research questions, the scope of the study as well as the methods ...
  • Sao biển Hotel 

   Nguyễn, Ngọc Tân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Nhằm tạo ra một không gian nghỉ ngơi lý tưởng của con người, có tiện nghi ở cấp cao, gần gũi thiên nhiên… trong một hình thức mặt đứng kiến trúc nhẹ nhàng, đề tài là một sự cố gắng trong việc thông qua Kiến trúc nâng cao ...
  • Sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh 

   Phạm, Quốc Hiện (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Sân bay quốc tế Vân Đồn thuộc địa phận Tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh là tỉnh địa đầu của Tổ Quốc ở vùng Đông Bắc, vị trí có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc. Quảng Ninh ...
  • Sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh 

   Phạm, Quốc Hiện (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Sân bay quốc tế Vân Đồn thuộc địa phận Tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh là tỉnh địa đầu của Tổ Quốc ở vùng Đông Bắc, vị trí có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc. Quảng Ninh ...
  • Sân khấu Hải Phòng 

   Trần, Đình Ngôn (Sân khấu, 2002)
   Công trình tìm hiểu về sân khấu Hải Phòng và các đoàn nghệ thuật sân khấu.
  • Sân vận động Cảng Hải Phòng 

   Nguyễn, Trung Dũng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Sân vận động là một công trình công cộng có chức năng chủ yếu là tổ chức thi đấu và luyện tập môn bóng đá và các môn thể thao điền kinh như: chạy, nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, đẩy tạ, ném đĩa, lăng tạ xích, phóng lao theo ...
  • Sân vận động Hoa Phượng 

   Trương, Công Thụy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Sân vận động Hoa Phượng với thiết kế hiện đại trong tương lai sẽ thay đổi bộ mặt của thành phố và thu hút người dân đến với thể thao.
  • Sản xuất phân compost từ chất thải hữu cơ trong chất thải sinh hoạt 

   Nguyễn, Trọng Cường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
   Ở các đô thị lớn của Việt Nam rác thải đã và đang gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Hải Phòng là một trong những thành phố lớn của nước ta, để xứng tầm với đô thị cấp loại 1 quốc gia, Hải Phòng đang nố lực tăng trưởng ...
  • Short-term memory in English to Vietnamese consecutive interpreting 

   Hoàng, Thị Thanh Vân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   In order to achieve this aim, the study attempts to: Investigate the current situation of HPU students’ use of STM. Analyze difficulties they encounter when using STM in English – Vietnamese consecutive interpreting. ...
  • Sinh thái môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung của môn học bao gồm: Phần mở đầu, sinh thái học cá thể, sinh thái học quần thể, sinh thái học quần xã, hệ sinh thái và sinh thái học ứng dụng.
  • So sánh máy PMSM và BLDC bàn về điều khiển trực tiếp mô men các động cơ này 

   Nguyễn, Đăng Phương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
   Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM). Chương 2: Giới thiệu động cơ không chổi than dòng 1 chiều (BLDC). Chương 3: So sánh máy PMSM và BLDC bàn về điều khiển ...
  • So sánh tiêu chuẩn tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2737:1995 với tiêu chuẩn Châu Âu EUROCODES EN1991-1-4 & tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASCE/SEI 7-05 

   Ngô, Đức Dũng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Tìm hiểu các khái niệm về gió bão, nguyên nhân hình thành . Tìm hiểu một số giải pháp làm giảm thiểu tác hại của gió bão. Tìm hiểu tiêu chuẩn TCVN 2737:1995, EN-1991-1-4, ASCE/SEI 7-05: quy trình tính toán tải trọng gió ...
  • Some obstacles facing HPU 2nd year English majors in English listening comprehension and suggested solutions 

   Vũ, Thị Thu Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   The study has two main purposes as follows: Finding out the difficulties encountered by 2nd year English majors in listening comprehension. Giving solutions to these problems.
  • Some suggestions for correcting errors made by English non - major first year students at HPU of pronouncing ending sounds 

   Hoàng, Thùy Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   The purpose of this research is to help English non-major 1st year students at Haiphong Private University realize mistakes when pronouncing ending sounds. Besides, it will help them raise awareness of their pronunciation ...