Now showing items 4062-4081 of 6006

  • Quan trắc môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học trình bày một số vấn đề về quan trắc môi trường đối với hầu hết các thành phần môi trường tự nhiên. Môn học cũng trình bày cách thức và yêu cầu của chương trình quan trắc, các tiêu chuẩn áp dụng trong quan trắc môi ...
  • Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải 

   Đỗ, Thị Hà (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Trung Tâm Tin Học Hàng Hải là nơi đã áp dụng thành công tin học vào trong các bộ phận quản lý. Cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại trung tâm đã lắp đặt hoàn chỉnh một hệ thống máy tính tới tất cả các phòng ban.
  • Quản lí học viên trung tâm Aptech Hải Phòng 

   Nguyễn, Thị Cúc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech tại Việt Nam vinh dự là thành viên trong số hơn 3500 trung tâm đào tạo của Tập đoàn Aptech, tập đoàn lớn nhất thế giới về đào tạo CNTT, có mặt ở 53 quốc gia. Aptech - Hải ...
  • Quản lí kho hàng công ty máy tính Hàng Hải 

   Hà, Văn Đoàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Các doanh nghiệp luôn là các đơn vị đi tiên phong trong vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, kĩ thuật mới vào hoạt động quản lý cho cơ quan mình với mục đích nâng cao doanh thu, làm việc nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, ...
  • Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng 

   Hoàng, Thị Duyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Hệ thống thông tin được đề cập đến trong đồ án này là hệ thống hỗ trợ hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội Hồng Bàng (BHXH Hồng Bàng). Nếu việc quản lý BHXH đều làm bằng tay thì đó là một công việc rất khó khăn và phức tạp, ...
  • Quản lý chất lượng môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học đề cập đến các khái niệm cơ bản, phân loại công cụ quản lý môi trường cũng như một số biện pháp quản lý chất lượng môi trường. Bao gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, luật pháp và các công ...
  • Quản lý chất thải rắn 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Là môn thuộc phần kiến thức trong chương trình đào tạo kỹ sư môi trường, trình độ đại học. Môn học đề cập đến các khái niệm cơ bản, phân loại chất thải cũng như một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.
  • Quản lý cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất Phúc Chí Thành 

   Nguyễn, Thị Phương Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Tài liệu dưới đây là một cuộc khảo sát, nghiên cứu để tin học hoá quá trình quản lý mua, bán hàng của cửa hàng trang trí nội, ngoại thất. Trong tài liệu, em sử dụng phương pháp phân tích thiết kế theo hướng cấu trúc để ...
  • Quản lý dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Cát Hải 

   Lê, Thị Khang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Hệ thống này sẽ giúp họ nhiều công việc có ích, như tìm kiếm nhân khẩu, lưu trữ thông tin được nhiều, có thể sao chép hoặc sửa thông tin về một nhân khẩu, hoặc sổ hộ khẩu.
  • Quản lý dự án công nghệ thông tin 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này tạo điều kiện cho sinh viên có được các kiến thức cơ bản và các định hướng trong các quá trình tham gia vào các dự án công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp.
  • Quản lý dự án trong giai đoạn quá trình thiết kế các dự án xây dựng 

   Lê, Minh Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Ngoài Phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công tác quản lý dự ánđầu tư xây dựng trong giai đoạn thiết kế. Chương 2: Cơ sở pháp lý và cơ sở khoa ...
  • Quản lý dự án xây dựng các công trình sau khi được cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

   Phạm, Hoàng Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công tác quản lý dự án các công trình sau khi được cấp GPXD. Chương 2: Cơ sở pháp lý và cơ sở khoa ...
  • Quản lý giao việc theo sự kiện 

   Nguyễn, Thành Long (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
   Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Tìm hiểu về lập trình web trên nền tảng php/sql. Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống. Chương 4: Ứng dụng thực nghiệm.
  • Quản lý hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Thúy 

   Nguyễn, Thị Thu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   * Chương trình đã giải quyết được các công việc cụ thể như sau: + Tạo được các giao diện cập nhật và xử lý dữ liệu giúp cho việc nhập dữ liệu chi tiết trở lên thuận tiện hơn. + Tạo ra các báo cáo nhanh chóng hơn. + Chương ...
  • Quản lý hồ sơ nhân sự công ty cổ phần Việt Thịnh 

   Vũ, Hoài Nam (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Kết quả đạt được bao gồm: Phát biểu và mô hình hóa được bài toán thực tế: Quản lý hồ sơ. Tiến hành phân tích và thiết kế bài toán một cách đầy đủ, theo đúng quy trình được học bằng phương pháp cấu trúc. Xây dựng chương ...
  • Quản lý học sinh trường mầm non Quốc tế Hữu Nghị 

   Phạm, Thu Huyền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Chương trình đã giải quyết được các công việc cụ thể như sau: - Phát biểu và mô tả được nghiệp vụ bài toán. - Biểu diễn các nghiệp vụ bài toán bằng các sơ đồ tiến trình nghiệp vụ. - Phân tích thiết kế bài toán một cách ...
  • Quản lý kinh doanh công ty dệt Xuân Hường 

   Trần, Thị Hương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Kết quả của đồ án: + Hiểu và nắm bắt được các quy trình của việc phân tích, thiết kế một hệ thống thông tin. + Đã xây dựng được các chức năng chính cho hệ thống, giúp cho việc quản lý kinh doanh của công ty một cách chặt ...
  • Quản lý mua bán hàng của công ty TNHH Biển Đỏ 

   Tống, Duy Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Nội dung của đồ án tốt nghiệp được trình bầy trong 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết hệ thống thông tin. Chương 2: Trình bày bài toán cụ thể và giải pháp. Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống. Chương 4: Cài đặt chương trình.
  • Quản lý nhân sự tại trường Cao Đẳng Công Nghệ Viettronics 

   Phạm, Thị Chang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nội dung khoá luận gồm: lời cảm ơn, lời nói đầu, phụ lục, 5 chương, phần kết luận, tài liệu tham khảo. Chương 1. Cơ sở lý thuyết: Trong chương này, trình bày cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý và phân tích thiết ...
  • Quản lý nhập xuất thiết bị tại công ty ECS 

   Nguyễn, Thị Lan Hương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   * Chương trình đã giải quyết được các công việc cụ thể như sau: + Mô tả được đầy đủ nghiệp vụ của bài toán quản lý theo dõi công việc nhập xuất thiết bị hàng ngày của công ty E.C.S và đưa ra được giải pháp cho bài toán. + ...