Now showing items 423-442 of 6006

  • The formation of the plural noun in English and Vietnamese equivalents 

   Nguyễn, Thị Thanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   The second is development which consists of three chapters: - The chapter one is theoretical background is given for the study. - Chapter two focuses on the forming of the plural nouns in English and Vietnamese equivalents.
  • Ga hàng không quốc tế - Hải Phòng 

   Phạm, Phú Lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Dự án “Ga Hàng Không Quốc Tế Hải Phòng” nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn về đi lại, vận chuyển hành khách, hàng hóa. Dự án được thiết lập để giảm tải cho sân bay quốc tế Nội Bài cũng như phục vụ cho hành khách trong và ngoài ...
  • Gestures expressing offensive and profane 

   Bùi, Thị Tuyết Mai (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   With the reason that are mentioned above, the aims of the study are: Giving theoretical background of non verbal communication, especially gestures expressing offensive and profane. Explore the origins, uses, regional variations.
  • Ghép ảnh Panorama dựa trên đối sánh các đặc trưng bất biến 

   Lương, Văn Kiên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Ngày nay, hầu hết các loại máy ảnh thông thường dù độ phân giải cao nhưng cũng chỉ có thể ghi lại được một phần của những đối tượng có kích thước lớn như công viên hay một thành phố. Do vậy yêu cầu được đặt ra là phải làm ...
  • Ghép nối máy tính 

   Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp sinh viên hiểu được một số chuẩn giao tiếp giữa thiết bị ngoại vi và máy tính. Từ đó có thể xây dựng các modul kết nối đơn giản để điều khiển thiết bị ngoại vi. Ngoài ra còn thông qua các chu ẩn kết nối đó có thể xây ...
  • Giai thoại các vị đại khoa Việt Nam 

   Vũ, Ngọc Khánh (Thanh niên, 2001)
   Lịch sử khoa cử ở Việt Nam. Danh hiệu ông nghè. Giai thoại về 24 trạng nguyên trong lịch sử nước ta.
  • Giai thoại và sấm ký Trạng Trình 

   Phạm, Đan Quế (Văn nghệ, 1992)
   Giới thiệu về tiểu sử ,sự nghiệp của danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm.
  • Giao dịch điện tử trong các cơ quan nhà nước 

   Phạm, Thị Mai Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nội dung của đồ án này tập trung vào vấn đề các công nghệ trong đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch hành chính, các yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin, nghiên cứu thực trạng ứng dụng CNTT tại một số địa phương và đưa ...
  • Giao thức IPv6 cho mạng cảm nhận 

   Nguyễn, Thị Thúy Ngọc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Đố án bao gồm các chương sau: Chương I: Cho ta cái nhìn tổng quan về sensornet, cũng như những ưu, nhược điểm của nó. Đồng thời, giới thiệu các mô hình OSI, TCP/IP
  • Giao thức định tuyến trong mạng máy tính 

   Phùng, Văn Đông (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Đồ án gồm 3 chương: + Chương 1: tổng quan về mạng, kiến trúc mạng máy tính. + Chương 2: trình bày về các kĩ thuật định tuyến véc tơ khoảng cách, kĩ thuật định tuyến trạng thái đường liên kết. Tìm hiểu sự hoạt động, cấu ...
  • Giao tiếp văn hóa 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp những định nghĩa về văn hóa, giao tiếp
  • Giá trị văn hóa của một số nhà thờ Công Giáo tại Hải Phòng - Định hướng khai thác phục vụ du lịch 

   Vũ, Thị Quỳnh Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát chung về Công giáo và Công giáo ở Việt Nam. Chương 2: Nhà thờ Công giáo ở Việt Nam và một số nhà thờ Công giáo ở Hải Phòng. Chương 3: Định hướng và giải pháp khai thác phát triển ...
  • Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 

   Nguyễn, Như Nghĩa (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
   Trong những năm gần đây, hoạt động giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu luôn được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 được coi trọng. Trong hoạt động nghiệp vụ này, Chi cục đã đạt được những kết quả ...
  • Giáo dục và khoa cử nho học Thăng Long - Hà Nội 

   Bùi, Xuân Đính (Hà Nội, 2010)
   Khảo cứu chung về giáo dục và khoa cử Nho học, về các nhà khoa bảng Thăng Long - Hà Nội. Tóm lược về cuộc đời, tiểu sử và sự nghiệp của các vị Tiến sĩ Nho học, các vị Hương khoa thời Nguyễn của đất Thăng Long - Hà Nội được ...
  • Giáo dục và khoa cử nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm 

   Đinh, Khắc Thuân (Khoa học xã hội, 2009)
   Tổng quan về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam nói chung và thời Lê nói riêng. Giới thiệu nội dung một số bài văn sách đình đối thời Lê.
  • Giải pháp bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nước truyền thống tại làng Nhân Mục, xã Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho phát triển du lịch 

   Đoàn, Thị Diệu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, khóa luận có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về nghệ thuật múa rối nước truyền thống. Chương 2: Thực trạng bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nước ...
  • Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại Công ty lưới điện cao thế miền Bắc - Chi nhánh lưới điện cao thế Hải Phòng 

   Vũ, Thị Hoa (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
   Trong mọi thời đại, con người là nguồn lực chủ yếu để thực hiện các chiến lược củng cố và phát triển kinh tế quốc gia. Để nâng cao hiệu quả lao động thì hoạt động đãi ngộ và đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên trong ...
  • Giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm của công ty CPDL Nữ Hoàng 

   Lê, Thị Mai Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Ngoài Lời mở đầu, luận văn gồm 3 chương: - Chương I: Một số lí luận cơ bản về chính sách sản phẩm trong doanh nghiệp lữ hành. - Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và chính sách sản phẩm của công ty CPDL Nữ hoàng. ...
  • Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Nam Cường - Hải Phòng 

   Khương, Thanh Hiếu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nhân sự. Phân tích thực trạng quản trị nhân sự tại khách sạn Nam Cường - Hải Phòng. Đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Nam Cường - Hải Phòng.
  • Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 

   Nguyễn, Thị Hạnh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lí luận về công tác đánh giá nhân sự. Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện ...