Now showing items 21-40 of 44

  • Nghiệp vụ quảng cáo du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về những thao tác nghiệp vụ trong hoạt động quảng cáo. Đây là một môn học chuyên ngành cung cấp cho sinh viên cả về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn hoạt động trong hoạt động quảng ...
  • Nghiệp vụ điều hành tour 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học giới thiệu cho sinh viên những công việc cơ bản của công tác điều hành du lịch. Biết cách phát triển, cập nhật và sử dụng kiến thức về các điểm du lịch, các đối tác và những sản phẩm cơ bản của doanh nghiệp, những ...
  • Nhập môn khoa học du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về du lịch, bao gồm khái niệm về du lịch và du khách, lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam, động cơ và các loại hình du ...
  • Pháp luật du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp những kiến thức về hệ thống chính trị và pháp luật, quy chế có liên quan đến các hoạt động kinh doanh du lịch, làm cơ sở để vận dụng trong hoạt động kinh doanh du lịch, trong quá trình thỏa thuận, hợp tác với các đối tác.
  • Phong tục tập quán lễ hội 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp kiến thức nền tảng và hệ thống về Phong tục tập quán, lễ hội Việt Nam nhằm giúp sinh viên hiểu biết khái quát về các phong tục - tập quán và lễ hội cơ bản của đất nước ta, đặc biệt là của người Kinh (Việt)
  • Phương pháp nghiên cứu khoa học 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, bao gồm: tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học, xác định vấn đề nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin, dữ liệu thứ ...
  • Quản trị kinh doanh khách sạn 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh khách sạn, bao gồm tổng quan về kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành khách sạn, các chức năng quản trị kinh doanh trong ...
  • Quản trị kinh doanh lữ hành 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trang bị kiến thức lý luận, phương pháp luận và một số kiến thức có tính nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản của quản trị kinh doanh lữ hành, giúp sinh viên có khả năng nhận thức được những hoạt động phong phú, đa dạng, phức tạp ...
  • Quy hoạch du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên hệ thống cơ sở lý luận về quy hoạch phát triển du lịch, những tiêu chí, nguyên tắc, mô hình quy hoạch du lịch áp dụng cho các loại hình du lịch ở Việt Nam và trên thế giới.
  • Tâm lý học du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, những đặc điểm tâm lý khách du lịch, cách giao tiếp và phục vụ trong du lịch.
  • Thanh toán quốc tế trong du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học thanh toán quốc tế giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực: tỉ giá hối đoái, thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, ...
  • Thống kê du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về điều tra thống kê
  • Thống kê xã hội học 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng và cần thiết cho việc xử lý và phân tích định lượng một số loại hình nguồn dữ liệu thường hay gặp trong quá trình học tập, quản lý và nghiên cứu khoa học.
  • Thực hành hướng dẫn du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giới thiệu cho sinh viên cách xây dựng bài thuyết minh khi di chuyển bằng phương tiện hay tại điểm du lịch, cách thuyết trình bằng hình ảnh.
  • Thực hành nghiệp vụ khách sạn 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ khách sạn, các công việc của nhân viên khách sạn tại các vị trí: lễ tân, phục vụ nhà hàng, phục vụ buồng và phục vụ quầy bar.
  • Thực hành Quản trị kinh doanh lữ hành 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học gồm 2 bài thực hành: Bài 1. Bán các chương trình du lịch
  • Tổ chức hoạt động Teambuilding trong du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học giới thiệu cho sinh viên những kiến thức chung teambuilding và các kỹ năng tổ chức hoạt động teambuilding trong du lịch
  • Tổ chức sự kiện 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trang bị những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của công tác tổ chức sự kiện.
  • Văn hóa ẩm thực 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cơ sở lý luận về văn hóa ẩm thực, so sánh ẩm thực phương Đông và ẩm thực phương Tây qua một số nền ẩm thực tiêu biểu, tập trung giới thiệu về văn hóa ẩm thực Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.
  • Văn hóa trong kinh doanh du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề về Những nhân tố tác động đến kinh doanh du lịch, các nguyên tắc quản lý văn hóa trong kinh doanh du lịch, các hình thức quản lý văn hóa trong kinh doanh du lịch, chính sách ...