Now showing items 1-1 of 1

    • Xứ Đàng Trong năm 1621 

      Borri, Cristophoro; Hồng Nhuệ: biên dịch; Nguyễn, Khắc Xuyên: biên dịch; Nguyễn, Nghị: biên dịch
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Xứ Đàng Trong năm 1621 dạng hồi ký do Cristophoro Borri (1583 - 1632) biên soạn là tư liệu quí và quan trọng với chi tiết cụ thể giúp ta hiểu thêm về bối cảnh vùng Quảng Nam - Qui Nhơn, về kinh tế ...