Now showing items 1-1 of 1

    • OSS và Hồ Chí Minh 

      Bartholomew-Feis, Dixee R. (2007)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Đây là một công trình nghiên cứu được coi là hoàn chỉnh nhất về lịch sử quan hệ Việt-Mỹ trong thời kỳ đại chiến Thế giới lần thứ Hai, cũng là một thời đoạn quan trọng trong tiểu sử của Chủ tịch Hồ ...