Now showing items 1-1 of 1

    • Ninh Bình Quê Hương Anh Hùng 

      Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình (Chính trị Quốc gia, 2011)
      Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cửa ngõ cực nam miền Bắc Việt Nam, thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng dù chỉ có 2 huyện duyên hải là Yên Khánh và Kim Sơn có địa hình bằng phẳng. Quy hoạch xây dựng phát triển kinh tế xếp Ninh ...