Now showing items 1-1 of 1

    • Văn Hóa Tâm Linh Thăng Long Hà Nội 

      Văn Quảng (Lao Động, 2009)
      Văn hóa tâm linh Thăng Long Hà Nội, cuốn sách tái hiện đời sống tâm linh của người Hà Nội trong lòng văn hóa Việt Nam, các vị thần thánh được thờ ở Hà Nội và một số đình, chùa, miếu, phủ, được giới chuyên môn nhận xét là ...