Now showing items 1-1 of 1

    • Thú Ăn Chơi Người Hà Nội 

      Băng Sơn (Văn Hóa Thông Tin, 2002)
      Thú ăn chơi người Hà Nội là một cuộc du hành đến mọi đường to ngõ nhỏ của kinh thành Thăng Long, mà đi đến đâu cũng thấy văn hoá ngàn năm nơi này thật đẹp. Hẳn nhà văn Băng Sơn phải có một tình yêu tha thiết với Hà Nội lắm ...