Now showing items 1-1 of 1

    • Mẫu Thượng Ngàn 

      Nguyễn, Xuân Khánh (Phụ Nữ, 2007)
      Mẫu Thượng Ngàn là cuốn tiểu thuyết về văn hoá phong tục Việt Nam được thể hiện qua cuộc sống và những người dân ở một vùng quê bán sơn địa Bắc Bộ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trong bối cảnh Pháp xâm lược Việt Nam. đạo ...