Now showing items 1-1 of 1

    • Thiền Trà Và Ăn Chay 

      Tế Hân; Ngọc Huy (Hà Nội, 2009)
      Văn hóa ẩm thực có từ lâu đời. Việc ăn chay được Phật giáo truyền bá và phát triển từ tinh thần từ bi, hình thành một số nét văn hóa trong việc ăn chay với nhiều nét đặc sắc, trong đó Văn hóa Thiền - Trà từ sự kết hợp giữa ...