Now showing items 1-1 of 1

    • Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm 

      Cao, Huy Đỉnh (Lao động, 2009)
      Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm giới thiệu tới người đọc các nghiên cứu về văn hóa Ấn Độ của GS Cao Huy Đỉnh bao gồm: Tìm hiểu thần thoại Ấn Độ, văn học Ấn Độ, nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam, những bài nghiên cứu ...