Now showing items 1-1 of 1

    • Việt điện u linh tập 

      Lý, Tế Xuyên
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Việt điện u linh tập (Tập truyện về cõi u linh của nước Việt) là một tập hợp các truyền thuyết về các vị thần linh Việt Nam ở vào thời xa xưa. Việt điện u linh tập của Lý Tế Xuyên là tác phẩm văn ...