Now showing items 1-1 of 1

    • Nhị Thập Tứ Hiếu 

      Lý, Văn Phức (2010)
      Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất ...