Now showing items 1-1 of 1

    • Các tác phẩm của Anton Pavlovich Chekhov 

      Chekhov, Anton Pavlovich
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Chekhov bắt đầu được biết đến ở Anh qua những bản dịch xuất bản trong thời gian 1916–1926. Đặc biệt, các vở kịch của ông rất được ưa thích trong thập niên 1920, và đã trở nên những dàn dựng kinh ...