Now showing items 1-6 of 6

  • Chân Dung Và Đối Thoại 

   Trần, Đăng Khoa (Thanh Niên, 2008)
   Chân dung và đối thoại là một tập sách bình luận văn chương của Trần Đăng Khoa, được xuất bản lần đầu tiên năm 1998. Phần lớn tác phẩm là những bài phác họa chân dung đời thường của các nhà văn, nhà thơ Việt Nam.
  • Hàn Mặc Tử - Tác Phẩm Và Lời Bình 

   Hàn, Mặc Tử (Văn Học, 2007)
   Trân trọng giới thiệu cuốn Hàn Mặc Tử - Tác Phẩm Và Lời Bình. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ngô Thì Nhậm Toàn Tập. Tập III 

   Ngô, Thì Nhậm (Khoa Học Xã Hội, 2011)
   Trân trọng giới thiệu cuốn Ngô Thì Nhậm Toàn Tập. Tập III. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Ngô Thì Nhậm Toàn Tập. Tập IV 

   Ngô, Thì Nhậm (Khoa Học Xã Hội, 2011)
   Trân trọng giới thiệu Ngô Thì Nhậm Toàn Tập. Tập IV. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nguyễn Trãi Toàn Tập 

   Nguyễn, Trãi (Văn Hóa Thông Tin, 2011)
   Nguyễn Trãi Toàn Tập là một cuốn sách rất quý, đầy đủ nhất về cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Trãi cũng như các tác phẩm văn thơ của ông. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Những Gương Mặt Chân Dung Văn Học 

   Tô, Hoài (2011)
   Nằm trong hệ thống hồi ký văn học của Tô Hoài, Những gương mặt được coi là tác phẩm mở đầu cho thành công về đề tài chân dung văn học của ông. Với Những gương mặt, Tô Hoài đã dành những nét vẽ chân thật và sinh động nhất ...