Now showing items 1-1 of 1

    • Một Cõi Trịnh Công Sơn 

      Nguyễn, Trọng Tạo; Nguyễn, Thụy Kha; Đoàn, Tử Hiến (2010)
      Để giúp bạn đọc có được những cách hiểu, cách cảm khái quát hơn, sâu sắc và toàn diện hơn về thế giới âm nhạc của Trịnh Công Sơn và về vị trí của ông trong nền âm nhạc Việt Nam, cuốn sách Một Cõi Trịnh Công Sơn này đã được ...