Now showing items 1-1 of 1

    • Thằng ăn mày Sukehachi 

      Shuhei, Fujisawa (1999)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Ibe Sukehachi bị người ta gọi lén là Thằng ăn mày Ibe hay Thằng ăn mày Sukehachi, tất nhiên chẳng phải vì anh ta làm ăn mày ăn xin gì đâu, mà chỉ vì hình dáng lôi thôi bẩn thỉu của anh ta đó thôi. ...