Now showing items 1-1 of 1

    • Truyện ngắn của Shiba Ryotaro 

      Ryotaro, Shiba Ryotaro (2008)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Trọng tâm của phần lớn các tác phẩm của ông là những anh hùng thời loạn, tự lập thân từ cảnh ngộ khốn cùng, có cá tính mạnh mẽ, đầu óc sắc bén và hành động cách mệnh. Ông mô tả những nhân vật anh ...