Now showing items 1-1 of 1

    • Cuộc tấn công của con rồng (Cuộc chiến tranh nghìn năm) 

      Hawksley, Humphrey; Holberton, Simon
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Cuốn sách được viết từ những năm đầu thế kỷ 20 về 1 sự kiện trong lịch sử tương lai, được hư cấu dựa trên những sự kiện có thực, những nghiên cứu đánh giá về một đất nước mà sự nổi lên của nó với ...