Now showing items 1-2 of 2

  • Bí mật mộ Khổng Minh 

   Hồng, Lĩnh Sơn
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Cuốn Bí mật mộ Khổng Minh là một truyện lịch sử, quân sự viết dựa theo những tài liệu truyền lại từ xưa, chắc sẽ gây cho người đọc sự hấp dẫn và hứng thú ngoài những chi tiết về võ thuật. Qua đó, ...
  • Thế giới: một góc nhìn 

   Lê, Thế Mẫu (Chính trị quốc gia, 2010)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Để giúp bạn đọc tìm hiểu thêm những thay đổi lớn lao đang diễn ra trên thế giới trong những năm gần đây, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Thế giới: một góc nhìn. Cuốn sách bao gồm ...