Now showing items 1-1 of 1

    • Quy Nguyên Trực Chỉ 

      Đại Sư Tông Bổn (Văn Hóa Thông Tin, 2011)
      Quy Nguyên Trực Chỉ là một trong số rất ít tác phẩm văn học Phật giáo được truyền lại từ cách đây cả ngàn năm. Mặc dù mục đích chính của sách này là khuyên người tu tập, làm lành lánh dữ, niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng với ...