Now showing items 1-1 of 1

    • Nguyễn Đăng Mạnh - Tuyển Tập Phê Bình Văn Học 

      Nguyễn, Đăng Mạnh (Đà Nẵng, 2009)
      Cuốn sách "Nguyễn Đăng Mạnh - Tuyển tập phê bình văn học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quan điểm và kinh nghiệm trong phê bình văn học, nhà văn và tác phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.