Now showing items 1-1 of 1

    • Bất tử 

      Noel, Alyson (Nxb. Trẻ, 2010)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Thoát chết sau một tai nạn khủng khiếp đã cướp mất mạng sống của các thành viên trong gia đình. Ever đột nhiên có khả năng thấy được “hào quang” của mọi người, nghe được suy nghĩ và biết được lịch ...