Now showing items 1-1 of 1

    • Bột mì vĩnh cửu 

      Belyaev, Alexander Romanovich (Kim Đồng, 1984)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. A.Beljaev được đánh giá là “một trong những người đặt nền móng cho loại truyện khoa học viễn tưởng Xô-viết”, với những tác phẩm như: Người bay Ariel, Người cá, Bột mì vĩnh cửu, Đầu giáo sư Dowel… ...