Now showing items 1-1 of 1

    • Những Câu Chuyện Pháp Luật Thời Phong Kiến. Tập 2 

      Bùi, Xuân Đính (Tư Pháp, 2009)
      Ebook Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến Tập 2 là tập hợp những câu chuyện tiêu biểu về đời sống pháp luật thời phong kiến ở Việt Nam. Tập 2 nêu 67 câu chuyện của quan lại hoặc người dân vì thiếu hiểu biết mà vi ...