Now showing items 1-1 of 1

    • Những Câu Chuyện Pháp Luật Thời Phong Kiến. Tập 1 

      Bùi, Xuân Đính (Tư Pháp, 2009)
      Quyển sách Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến được tác giả Bùi Xuân Đính công phu chắt lọc trong các sử sách cũ những chuyện tiêu biểu về đời sống pháp luật thời phong kiến. Có chuyện trước đây đã khá phổ biến, ...