Now showing items 1-1 of 1

    • Nghệ thuật thơ ca - Văn tâm điêu long 

      Aristôte (Văn Học, 2008)
      Cuốn sách "Nghệ thuật thơ ca - Văn tâm điêu long" giới thiệu tới người đọc những luận bàn về nghệ thuật thơ ca, mô phỏng thơ ca, hài kịch, những luận bàn về sự phát sinh của nghệ thuật thơ ca,... Đây là một tài liệu hữu ...