Now showing items 1-1 of 1

    • Chân dung một chàng trai trẻ 

      Joyce, James (Thế giới, 2005)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Trong "Chân dung một chàng trai trẻ", Joyce miêu tả một quan sát những bước phát triển trong trí óc của một nghệ sĩ bằng cách mô tả sự đấu tranh và phát triển nội tâm của một chàng trai trẻ, Stephen ...