Now showing items 1-2 of 2

  • Hoàng Lê nhất thống chí 

   Ngô, Gia Văn Phái
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Hoàng Lê nhất thống chí là tác phẩm viết bằng chữ Hán ghi chép về sự thống nhất của triều đại nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt chúa Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê của Ngô gia văn phái. Tác phẩm ...
  • Hoàng Việt Long hưng chí 

   Ngô, Giáp Đậu (Văn học, 1993)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Hoàng Việt Long Hưng Chí là truyện kể lịch sử bằng chữ Hán theo thể chương hồi được Ngô Giáp Đậu biên soạn từ năm 1899, hoàn thành năm 1904, nhưng mãi đến 1993 mới được dịch in ra tiếng Việt. Tác ...