Now showing items 1-1 of 1

    • Liên Bang Xô Viết Và Chiến Tranh Việt Nam 

      Gaiduk, Ilya V. (2010)
      Chiến tranh giống như một tấm thảm kịch, có đoạn mở của nó. Nhưng thật bất hạnh là ít người có thể nhận ra được điều đó trước khi quá muộn. Mặt khác, ai biết được có bao nhiêu cuộc chiến tranh có thể đã được tránh không ...