Now showing items 1-1 of 1

    • Đỗ Quyên Đỏ 

      Min, Anchee (2008)
      Đỗ Quyên Đỏ là một cuốn sách viết về cuộc Đại Cách mạng văn hoá vô sản, một thời kỳ đau thương nhất của lịch sử Trung Quốc, mà không có một cuốn sách nào viết "chân thực, cảm động đến như thế về cái sa mạc của sự cô đơn ...