Now showing items 1-1 of 1

    • Cái chết của ba chàng lính ngự lâm 

      Dumas, Alexandre
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Trong "Cái chết của ba người lính ngự lâm" các ông vua cao vòi vọi trở thành những người tầm thường, bất lực, kêu khóc, ông Hồng y Mazarin vẫn bủn xỉn, keo kiệt đến tức cười - hơn cả sự thật. Ngôi ...