Now showing items 1-2 of 2

  • Bàn tay gã đao phủ 

   Dark, Jarson (2007)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Họ phải chôn gã đao phủ! Gọi là đắp điếm qua loa thì đúng hơn. Chẳng một ai mong muốn mang lại cho tay đao phủ một nấm mộ tử tế, theo đúng khuôn phép của đạo Thiên Chúa Giáo, bởi một gã đàn ông kiếm ...
  • Chiếc rương oan nghiệt 

   Christie, Agatha
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Sáu nhân vật gồm thiếu tá Ritz, ông bà Clayton, trung tá hải quân Mac Laren, ông bà Spend cũng tham dự một bữa tiệc chiêu đãi.