Now showing items 1-1 of 1

    • Kiệt Tác Sân Khấu Thế Giới - Tây Sương Ký 

      Vương, Thừa Phủ. (Sân Khấu, 2008)
      Tây Sương Ký là một kiệt tác của Vương Thừa Phủ. Tác phẩm thuật lại một câu chuyện tình xảy ra ở đời Trịnh - Nguyên nhà Đường: Mối tình giữa chàng Trương và nàng Thôi - đây là đề tài làm hao tốn bút mực của biết bao văn ...